Dlaczego karnozyna jest tak ważna w sporcie?

    Kolega Jacek Sadło brał udział w programie TV „Projekt M”. Jako fachowiec od testów wydolnościowych sportowców ma codziennie dostęp i możliwość sprawdzania m. in. wpływu nanoplastrów Y-age Carnosine na zwiększenie wydolności uprawiających sport, amatorsko jak i wyczynowo. Zalety odczuje biegacz, piłkarz czy jeździeć a nawet jego koń (karnozyna pełni również kluczowa role u tych zwierząt). Ta zależność wynika wprost z funkcji jaką pełni w organiźmie Rysunek1dwupeptyd zwany karnozyną. Pośród bardzo wielu funkcji karnozyna uczestniczy w redukcji kwasu mlekowego w organiźmie. Zatem użycie zaledwie jednego nanoplastra Y-age Carnosine, przyklejając go na godzinę przed treningiem, powoduje na tyle duże zmiany, że można je odczuć poprzez różnicę w zmęczeniu, wydolności czy chociażby odczuciu zmęczenia mięśni na następny dzień (tzw. zakwasy). Jacek udziela porad treningowych z zastosowania nanoplastrów w sporcie. Osobiście prowadzi kilku wybitnych sportowców przygotowując im indywidualne plany zastosowania nanoplastrów podczas treningu jak również startów w zawodach.

    Jeśli trafiłeś na ta informację w internecie oznacza to, że możesz skorzystać z promocji i otrzymać swój własny plan gratis, dodatkowo skorzystać z jednej sesji na platfornie Schumanna! [hasło karnozyna]

ZOBACZ PROGRAM TV: http://telewizjastk.pl/2102,projekt-mQ%C5%84


Od wielu lat trwają intensywne poszukiwania fantastycznej substancji, która byłaby lekiem na wiele chorób, zapewniała długowieczność i pozytywnie wpływa na organizm. Ostatnie badania pokazują, że miano takiego związku może otrzymać karnozyna.

    Pierwsza próby izolacji karnozyny miały miejsce już w na początku ubiegłego wieku, kiedy to rosyjski  badacz Gulewicz jako pierwszy wyizolował karnozynę.

Czym jest karnozyna?

            Karnozyna jest dipeptydem beta alaniny i histydyny, powszechnie występującym w mięśniach o przewadze tzw. Metabolizmu szybkiego. Może stanowić od 0,2 – 0,5% masy  mięśnie poprzecznie prążkowanych, występuje także w ośrodkowym układzie nerwowym ssaków. Jej główną zaletą jest działanie jako przeciwutleniacz, czyli wyłapywanie reaktywnych form różnych związków, które mogą wpływać na powstawanie wolnych rodników.

Carnosine Structural Formulae V.2.svg[Karnozyna]

    Badania in-vitro i in-vivo wykazały, że karnozyna uneiczynnia rodniki hydroksylowe, silnie dezaktywuje tlen singletowy, hamuje peroksydację lipidów a także obniża stężnie aldehydu dimanlonowego  Ponadto wykazano silne działania buforujące, odgrywa istotną rolę w ochronie przed stresem oksydacyjnym. Okazało się, że karnozyna- poza „zmiataniem wolnych rodników” unieczynnia także toksyczne produkty działania wolnych rodników w komórce. Mowa tu o o niskocząsteczkowych aldehydach, które są toksyczne dla komórek (mogą bowiem przyczepiać się do białek, DNA i lipoprotein a tym samym powodować różnegpo rodzaju zaburzenia w funkcjonowaniu komórki). Aldehydy cukrowe potrafią przyłączyć się elementów komórkowych w tzw. procesie glikacji, co prowadzi do powstania produktów AGEs. Karnozyna pełni więc rolę antyglikacyjną, chroniąc struktury komórkowe przed działaniem aldehydów.

Zjawisko Seweryna

    W latach 50-tych ubiegłego wieku Seweryn i wsp. Zaobserowali, że dodatek karnozyny do medium z zaiweszonym mięśniem żaby skutecznie poprawia siłę skurczu zmęczonego mięśnia. Wniosek nasuwa się sam: karnozyna pobudza zmęczone mięśnie do efektywnej pracy.

Jakie jeszcze właściwości wykazuje karnozyna i jej pochodne?

    Silne właściwości chelatujące przyczyniają się do wyłapywania a tym samym regulowania stężenia jonów metali w płynach komórkowych. Zaburzenia ilości niektórych metali, jak chociażby cynku są przyczyną niektórych chorób o podłożu neurologicznym, jak chociażby Alzhimera czy padaczki.

Kolejną chorobą, którą może powstrzymać suplementacja karnozyny jest zaćma starcza.

    Stres oksydacyjny jest jedną z przyczyn powstawania zaćmy. Karnozyna – zmniejszajac stres oksydacyjny- niweluje ryzyko wystąpienia zaćmy.

    Zjawisko stresu oksydacyjnego jest nasilone u ludzi cierpiącyh na autyzm. Ostatnie badania kliniczne, polegające na podawaniu preparatu karnozyny  w dawce dobowej (800mg przez 8 tygodni) wykazały, że stan dzieci cierpiących na autyzm uległ znacznej poprawie [4].

[źródło http://biotechnologia.pl/]