Komórki macierzyste a leczenie raka.

„Technologie komórek macierzystych mogą otworzyć nowe drzwi dla terapii raka. Komórki macierzyste migrują do guzów litych i zmian mikroprzerzutowych, ułatwiając dotarcie środków przeciwnowotworowych. Komórki macierzyste można modyfikować w celu stabilnej ekspresji różnych środków przeciwnowotworowych, przezwyciężając krótki okres półtrwania konwencjonalnych środków chemioterapeutycznych. Jednak pokonanie ograniczeń związanych z terapią komórkami macierzystymi będzie wymagało dodatkowych badań, aby lepiej określić związki pomiędzy prawidłowymi i nowotworowymi komórkami macierzystymi. Lepsze zrozumienie podstawowych mechanizmów komórek macierzystych poprawi medycynę regeneracyjną opartą na komórkach macierzystych i strategie przeciwnowotworowe co jest niezbędne dla szerszego zastosowania klinicznego terapii opartych na komórkach macierzystych.”

źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5650462/ „Stem cells in cancer therapy: opportunities and challenges”

Nanoplastry 3. generacji X39 przyczyniają się do produkcji komórek macierzystych i jako metoda stosunkowo tania i łatwa w zastosowaniu stanie się być może w przyszłości metoda stosowana w przypadkach leczenia raka.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu tel. bądź mejlowego. Badania kliniczne nt. nanoplastrów X39 zostaną wkrótce opublikowane.