Nowe badania potwierdzające skuteczność nanoplastrów IceWave

LifeWave tworzy historię!

Z radością zawiadamiamy o zakończeniu nowego badania klinicznego nad IceWave przeprowadzonego przez wybitnego lekarza medycyny w Generale De Sante, znanym szpitalu we Francji.

Oto niektóre informacje, które należy wiedzieć o lekarzu, który nadzorował badanie: 

– Dr Pierre Volckmann obecnie jest dyrektorem medycznym systemu szpitalnego we Francji, w skład którego wchodzi 75 instytucji oraz 27 prywatnych szpitali.

– Kwalifikacje Dr. Volckmanna są imponujące, był między innymi „ekspertem ds. bólu” w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Leków i Produktów(AFSSAPS), której odpowiednikiem w USA jest Agencja Żywności i Leków (FDA)

– Jest członkiem wielu stowarzyszeń medycznych, był między innymi sekretarzem generalnym Francuskiego Stowarzyszenia ds. Badań nad Bólem (SFETD)

– Dr. Volckmann jest kawalerem Narodowego Orderu Zasługi – tytułu przyznawanego przez prezydenta Francji osobom szczególnie zasłużonymi

– Będąc czołowym ekspertem w dziedzinie zarządzania bólem, jest zarazem najodpowiedniejszą osobą do oceny nowych technologii i metod

Oto niektóre informacje, które należy wiedzieć o badaniu klinicznym IceWave: 

– Podwójnie ślepa próba z wykorzystaniem placebo przeprowadzona na 100 osobach
– Przeprowadzali ją lekarze medycyny w szpitalu
– Oceniano wykorzystanie IceWave na osobach cierpiących z powodu chronicznego bólu
– Plastry IceWave statystycznie znacząco zmniejszyły ból w porównaniu do plastrów z placebo
– 94% badanych osób testujących plastry IceWave doświadczyło zmniejszenia bólu

Badanie to kładzie kres wszelkim wątpliwościom osób, które do tej pory pozostawały sceptyczne względem skuteczności naszej technologii.

Aby dowiedzieć się więcej na temat badania >>> WYNIKI BADAŃ