Plaster Alavida >> Wyrób medyczny klasy pierwszej w Japonii!

Ważna wiadomość dotarłado nas z odległej Japonii, rynku wymagających klientek!

Mamy niesamowite wieści! Plaster do fototerapii Alavida jest już oficjalnie zarejestrowany jako wyrób japonia_0medyczny klasy pierwszej w Japonii, czyli trzecim pod względem wielkości rynku branży sprzedaży bezpośredniej. Oznacza to, że w tym kraju nasi dystrybutorzy mogą sprzedawać istniejącym i potencjalnym Członkom całe regenerujące trio Alavida. Tak jak w USA, w Japonii bardzo ciężko jest zarejestrować produkt jako wyrób medyczny. Była to ogromna przeszkoda do pokonania. Co najważniejsze, ten krok otwiera drogę do działań na większą skalę w Japonii, czyli w kraju z wielkim potencjałem dla przyszłości LifeWave.

Przekażcie tę informację swoim znajomym. Dziękujemy za okazywane ciągle wsparcie i zaangażowanie. Bez Was nie byłoby to możliwe!alavida Lifewave