Badacze odkryli związek między stanem zapalnym a zaburzeniami funkcji poznawczych w podeszłym wieku.

Marzec 15, 2019ProduktyLifeWave Inc Przeczytaj ten ważny artykuł, który opisuje związek między stanem zapalnym, a zaburzeniami funkcji poznawczych w podeszłym wieku. Nowe badania prowadzone przez ponad 20 lat sugerują, że przewlekłe stany zapalne mogą być przydatnym biomarkerem zaburzeń funkcji poznawczych w późniejszym życiu. Poza ujawnieniem istotnego ryzyka powodującego zaburzenia funkcji poznawczych… czytaj dalej →