Program leczenia bezsenności w Berta Rogus.


Rysunek1

 

Centrum Medycyny Naturalnej Berta Rogus ze Skórzewa wprowadziło do oferty terapię zaburzeń snu.

Program zakłada skoordynowane działanie kilkoma metodami w tym użycie nanoplastrów LifeWave SilentNight.

Polecamy, a po szczegóły zapraszamy na stronę www centrum.


 

Zaburzenia snu mogą objawiać się trudnością z zasypianiem, brakiem możliwości utrzymania snu (wybudzanie nocne) oraz zbyt krótkim snem. Ten problem dotyka co trzecią osobę na świecie. Szacuje się, że 10-20% ludzkiej populacji cierpi na bezsenność przewlekłą, która wymaga specjalistycznego leczenia. Z bezsennością przewlekłą mamy do czynienia wówczas, gdy stan obniżonej jakości snu pojawia trzykrotnie lub więcej w ciągu tygodnia i ma to miejsce każdego miesiąca, dodatkowo pacjent odczuwa spadek jakości życia w ciągu dnia.

 Nieleczona bezsenność przewlekła może prowadzić do pogłębienia stanu chorobowego, często doprowadza również do depresji oraz przyczynia się do rozwoju zaburzeń somatycznych.

 W Polsce podstawową metodą leczenia bezsenności jest podawanie środków farmakologicznych, które jednak nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Rysunek1

 Stosowana w naszym centrum metoda leczenia bezsenności opiera się stosowaniu kilku równoległych czynników terapeutycznych, wspieranych terapią poznawczo-behawioralną. Metoda ta pozwala na zwiększenie higieny snu, relaksację umożliwiającą zaśnięcie oraz redukcję negatywnych myśli i lęków.

 Podstawowy program leczenia bezsenności trwa ok. 14 dni i obejmuje:

  • 5 zabiegów akupunktury,
  • 5 zabiegów biorezonansu,
  • stosowanie codziennie na godzinę przed snem nanoplastrów Silent Nights,
  • wskazówki w zakresie diety i aktywności fizycznej.

Rysunek1